Оберіть вашу громаду

Скасувати

Громадський бюджет м. Миргорода Триває збір підписів

750 000 ГРН
Всі умови конкурсу зазначені у Положенні про Громадський бюджет м. Миргорода. Громадський бюджет м. Миргорода (далі – ГБ) – частина міського бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста (надалі – Положення про ГБ). Автор проекту – це дієздатна особа віком від 14 років, яка має ідею щодо покращення м. Миргорода та оформила її у вигляді проекту у спосіб, що передбачений у Положенні про ГБ. Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів ГБ протягом наступного бюджетного року. Голосування – процес визначення проектів-переможців шляхом заповнення бланку для голосування в електронному або паперовому вигляді. Для подання проекту його автору необхідно зареєструватися на сервісі “Громадський бюджет” http://initiativ.e-dem.in.ua за допомогою: - BankID – або - Користувач ЦСК. Заповнити “Бланк проекту Громадського бюджету м. Миргорода на 20__ рік” за формою згідно з Додатком 1 до Положення (Анкета проекту). Натиснути "Подати проект", заповнити всі поля, завантажити анкету та інші додатки до анкети (фотографії, схеми, презентації, інше). Натиснути "Відправити проект на модерацію". Модератор протягом 3 робочих днів після подання чи внесення змін перевіряє подану на сервіс автором інформацію на відсутність ненормативної лексики, наклепів, образ, закликів до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів тощо. Після проходження перевірки модератором проект оприлюднюється на сервісі “Громадський бюджет”. Проект повинен відповідати наступним істотним вимогам: 1) назва проекту має відображати зміст та мету проекту, і бути викладена лаконічно одним реченням та містити не більше 15 слів; 2) проект не суперечить чинному законодавству України; 3) реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Миргородської міської ради; 4) проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста; 5) проект має відповідати Генеральному плану міста, іншій містобудівній документації; 6) проект має реалізовуватись на території міста Миргорода, на землях, які перебувають у власності або користуванні територіальної громади міста або ОСББ, на території будівель (приміщень) загального користування та об'єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності, та/або об'єктах, що перебувають у власності (користуванні) ОСББ. При формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»). Протягом терміну подачі проектів Робоча група для потенційних авторів проектів організовує дві консультації щодо подання проектів. Перша консультація надається у робочий день протягом першого тижня з дати початку прийому заявок, друга – не раніше, ніж через 14 календарних днів від першої консультації. Про місце і час проведення консультацій повідомляється на сайті міської ради. Кількість проектів від одного автора не може бути більшою трьох на один рік. Усі подані проекти після проходження перевірки модератором та оприлюднення до початку голосування підлягають попередньому аналізу Робочою групою. Якщо проект є неповний або заповнений з помилками, головний розпорядник електронною поштою повідомляє про це автора проекту з рекомендацією внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації проект ГБ не допускається до голосування. Відповідно до отриманих зауважень робочої групи або головного розпорядника бюджетних коштів після проведеннями ними аналізів автор надає модератору проект з допрацьованими зауваженнями для оприлюднення на сервісі. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів ГБ здійснюється: - електронне голосування через сервіс “Громадський бюджет” http://initiativ.e-dem.in.ua. Голосування та ідентифікація особи проводиться через систему Bank ID або електронний цифровий підпис або - паперове голосування у визначених Робочою групою та затверджених розпорядженням міського голови пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування. До голосування допускаються громадяни України віком від 14 років з обов’язковою ідентифікацією особи та підтвердженням приналежності до міста Миргорода (місце народження, проживання, реєстрація, місце роботи, навчання, служби). Голосування проводиться не раніше 7 календарних днів після оприлюднення всіх допущених для участі у голосуванні проектів на сервіс “Громадський бюджет”. Терміни голосування та пункти голосування затверджуються розпорядженням міського голови за поданням Робочої групи. Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування. Голосування триває 15 календарних днів з дня початку голосування. Одна особа може голосувати один раз за один проект та підтримати не більше п’яти проектів. Результати електронного та паперового голосування підсумовуються по кожному проекту окремо: - в онлайн режимі через сервіс “Громадський бюджет“ - паперових бланків голосування Робочою групою. Робоча група на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів-переможців, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою, та рекомендує їх до фінансування за кошти ГБ на наступний рік шляхом винесення рішення на сесію міської ради. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які раніше зареєстровані на сервісі "Громадський бюджет". У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з рейтингу проектів-переможців, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів ГБ на відповідний рік. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Робочою групою колегіально шляхом відкритого голосування. Проектами-переможцями вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію Громадського Бюджету на відповідний рік. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів від дня проведення підрахунку голосів. Модератор на підставі протоколу робочої групи протягом п'яти робочих днів вносить на сервіс "Громадський бюджет" результати паперового голосування. На сервісі відображається загальний результат голосування як підсумок електронного та паперового голосування. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Миргородської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік. Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках ГБ після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету - виконавчі органи Миргородської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проектів ГБ на будь-якому етапі. Автор проекту має право долучатися до реалізації проекту.

Дата початку голосування: 5 жовтня 2017 р.

До кінця голосування залишилося: 0