Оберіть вашу громаду

Скасувати

Кришталеве сяйво

Тривалий час існувало переконання, що найбільш енергозатратною є сфера індустрії і в першу чергу там варто запроваджувати економію енергоресурсів. Але науково доведено, що майже 40% вироблених енергоресурсів іде на створення комфортних умов життя людини. Отже насправді необхідно економити в першу чергу енергоносіїв, що витрачаються, зокрема, на опалення, забезпечення гарячою водою, електроенергією житла, тобто там де людина створює собі комфортні умови перебування.
Найбільш проблемною сферою щодо реалізації політики енергозбереження є житлові багатоквартирні будинки. Така ситуація є досить типовою для всієї країни:
- більша частина будівель побудована в період, коли необгрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами прискорення будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і трудоємкості будівництва, тому зовсім не дивно, що багато з цих будівель на сьогодні не відповідають сучасним вимогам енергозбереження, комфорту та вцілому кліматичній ситуації;
- неналежна експлуатація будинків, привезла до погіршення стану багатоповерхівок та підвишення рівня енергозатрат, який майже в 5 разів перевищує європейські стандарти.
Якщо ситуація не зміниться (наші будинки не стануть енергоефективними, а мешканці не почнуть ощадливо споживати ресурси) обсяги споживання газу та електроенергію будуть зростати з року в рік.
Окрім того на ріст споживання будуть впливати і інші фактори такі як: збільшення потреби в побутових прикладах які споживають електроенергію, значне коливання температур в зимовий період, а також на перший погляд не помітна - низька якість природного газу, що збільшує обсяги його споживання. Все разом призводить до необгрунтовано великих обсягів споживання енергоресурсів в багатоквартирних будинках.
З цього випливає, що на сьогоднішній день впровадження енергозберігаючих заходів у будинках має найвищий потенціал зменшення споживання теплової енергії, а отже і газу. Як в Україні так і в місті це є одним з головних пріорететів державної політики на сучасному етапі розвитку економіки.
Також слід зазначити, що рівень теплового комфорту є одним із основних факторів забезпечення життєво необхідних санітарно-гігієнічних умов передбування людини у приміщені і забезпечення таких умов неможливо без витрат енергії, отримання якої не може бути безкоштовним. Тому, в умовах постійно зростаючих цін на основі види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності нашаї країни від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житлових будинках набувають особливої актуальності у зв'язку із нагальною необхідністю економії коштів на їх утримання.
Одночасне зростання цін та обсягів споживання енергоресурсів не зможевитримати бюджет більшості мешканців міста проживаючих в багатоквартирних будинках.
Для того щоб ситуація не стала катастрофічною необхідно вже сьогодні розпочати діяльність по зменшеню енергозатратності житлових будівель.
Використання сучасних технологій в сфері житлового господарства дозволяє знизити витрати теплової енергії на 45-50% за рахунок утеплення під'їздів, підвалів, в т.ч. це заміна вхідних дверей, заміна в під'їздах вікон дерев'яних на пластикові.
В дубинку № 80 "Прогрес-2016" по вул. Єдності чотири під'їзда, площа чотирьох вікон в одному під'їзді становить 12,24 кв.м., в цілому в будинку це 48,96 кв.м., тобто втрачається значна частина тепла. При виконанні вказаних робіт окупність витрат, за рахунок економії теплової енергії буде становити орієнтовно 4-5 років. Крім того, враховуючи що більш 30% дерев'яних вікон власники квартир вже змінили на пластикові, будинок буде більш естетично.
В Умовах, коли ні держава, ні населеня не спроможні нести тягар відповідальності за утримання житлового фонду і впровадження політики енергоощадності у цьому секторі економіки, формування "організованого" власника в рамках ОСББ дає можливість реалізувати права власників житла.
Мешканці житлових Будинків, які об'єднані в ОСББ, мають шанс власноруч і на свій розсуд вирішувати зазначені вище завдання.
Нажаль ні у громадян ні у влади не має достатньо ресурсів для того щоб комплексно впровадити енергозберігаючі заходи і досягти такого рівня енергоспоживання при якому жити в будинку буде економічно вигідно та комфортно.
Тому для вирішення проблеми необхідно об'єднати зусилля та ресурси всіх зацікавлених сторін з метою вироблення єдиної стратегії з урахуванням інтересів і можливостей всіх партнерів.
Даний проект відповідає вимогам "Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад" стосовно розробки та впровадження проектів з використанням технологій енергоефективності та енергозбереження, спрямованих на модернізацію систем освітлення, на зниження використання ресурсів, поліпшення мікроклімату приміщень; оснащення устаткуванням, до забезпечує суттєву оптимізацію споживання ресурсів та економії коштів.
Головною метою проекту є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів:
- теплова ізоляція підвалів житлових будинків;
- заміна трубопроводів з їх теплоізоляцією;
- заміна вхідних дверей та віконних блоків на сходах клітках та місцях загального користування енергозберігаючі;
-впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітках та місцях загального користування.
Проект відповідає основним пріоритетам енергетичної політики міста, оскільки скорочення енергоспоживання шляхом ефективного використання енергетичних ресурсів є невід’ємною частиною дій по забезпеченню економічного розвитку міста; особливе значення надається залученню науково-технічного потенціалу, впровадженню новітніх розробок, що сприяють ефективному використанню енергоресурсів, оптимізації енергоспоживання як в цілому по місту, так і в окремих будинках ОСББ.

59 879

гривень

Проект №

Тип проекту: Загальноміський

Пріоритетний напрямок: Заходи з енергозбереження

Автор: Завгородня Ірина Густавівна

Станом на 22 травня проект підтримали 110 осіб.

Показати

Отримано онлайн голосів: 29

Голосів у центрах супроводу: 81