Оберіть вашу громаду

Скасувати

Конкурс проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет» Завершено

2 000 000 ГРН
Мета конкурсу – залучення громадськості до вирішення питань соціально-економічного та культурного характеру; реалізація стратегічного пріоритету міста Марганця щодо впровадження ефективного відкритого міського врядування, у тому числі в частині формування активної громади міста та ефективної взаємодії з організаціями громадянського суспільства; стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, творчих спілок; об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й громадськості через співфінансування проектів з метою їх реалізації. До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, творчі спілки, благодійні організації, легалізовані в установленому порядку (мають статус юридичної особи) на території міста Марганця. Проекти мають бути спрямовані на розв’язання одного чи кількох з нижченаведених напрямів: - поліпшення стану житлового фонду та прилеглих територій; - проведення заходів з енергозбереження та енергоефективності; - благоустрій місць відпочинку населення – парків, скверів, алей тощо; - поліпшення стану екологічного середовища; - створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя; - підтримка соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями, учасників антитерористичної операції на сході України та внутрішньо переміщених осіб; - створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення; - сприяння створенню організацій громадянського суспільства (органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та ін.); - розвиток сфери культури, підтримка культурних ініціатив, спрямованих на організацію змістовного дозвілля; - покращення транспортної інфраструктури міста; - підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління; - розвиток бізнес-середовища; - розвиток галузі охорони здоров’я; - розвиток туризму, у тому числі індустріального. Формування бюджету конкурсу проводиться коштом міського бюджету. Загальний обсяг бюджету конкурсу на 2018 рік складає до 2 млн грн. Обов'язковою умовою надання співфінансування є внесок конкурсанта на реалізацію проекту в розмірі не менше 10% від його загальної вартості, можливий нефінансовий внесок (надання матеріальних та нематеріальних ресурсів у вигляді оплати праці, вартості приміщення, техніки, обладнання тощо). Реалізація проектів здійснюється впродовж 2018 року. Допускається залучення коштів з інших, незаборонених чинним законодавством України джерел. Фінансування проектів коштом міського бюджету здійснюється в розмірі, що не перевищує 80 тис. грн на придбання товарів/надання послуг для реалізації одного проекту або 150 тис. грн – на виконання робіт. Кожен конкурсант може подати лише одну конкурсну пропозицію. Оцінювання проектів здійснюється в три етапи. Перший етап – проведення попередньої перевірки конкурсної пропозиції на відповідність основним вимогам. Другий етап – проведення експертизи проектів радою з проведення конкурсу, що проводиться після закінчення терміну прийому конкурсних пропозицій. Третій етап оцінювання – голосування за проекти. Після завершення голосування рада з проведення конкурсу підбиває підсумки голосування та визначає переможців, що фіксується у відповідному протоколі її засідання. Переможці конкурсу укладають договори на реалізацію проектів-переможців з головними розпорядниками коштів. *** Голосування відбувається протягом 20-и календарних днів шляхом он-лайн-голосування та шляхом заповнення відповідного бланку. Для голосування обов’язкове пред’явлення документу, що посвідчує особу. Підбиття підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожен проект (1 голос = 1 бал), та подальше укладення списків за результатами голосування. Переможцями голосування є проекти, що набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Підрахунок голосів здійснюється радою з проведення конкурсу, що фіксує результати голосування в протоколі та визначає переможців. Кожен житель міста, який має паспорт з реєстрацією місця проживання (м. Марганець), або особа, зареєстрована не в Марганці, але яка має інший документ, що підтверджує місце її перебування, роботи, навчання тощо в місті, може проголосувати не більше ніж за 1 проект. У разі отримання однакової кількості балів двома чи більше проектами, їх пріоритетність визначається колегіальним рішенням ради з проведення конкурсу. Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбаченим міським бюджетом. Інфо дані - посилання на положення. http://marganets-rada.dp.ua/ua/hromadskyi-biudzhet