Оберіть вашу громаду

Скасувати

Громадський бюджет або бюджет участі Завершено

142 973 ГРН
1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини сільського бюджету Іванівської ОТГ з допомогою прямого волевиявлення жителів громади. 1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Іванівської ОТГ, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Іванівської ОТГ (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв: 1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у Іванівській ОТГ, що підтверджується паспортом. 1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у Іванівській ОТГ, що підтверджується довідкою з місця праці.. 1.2.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у Іванівській ОТГ, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності. 1.2.5. Місце народження особи зареєстроване у Іванівській ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження. 1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ. 1.4. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету Іванівської ОТГ , використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням. 2. Загальні положення 2.1. Фінансування громадського бюджету Іванівської ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету Іванівської ОТГ. 2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Іванівської ОТГ на відповідний бюджетний рік становить не менше 2% розміру власних надходжень до бюджету Іванівської ОТГ за попередній рік. 2.3. За рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду. 2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади Іванівської ОТГ. 2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, дитячого садочку тощо). 3. Порядок подання проектів 3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Іванівської ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Іванівською сільською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Іванівської ОТГ. 3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту: щонайменше 25 підписів на підтримку проекту. 3.3. Автор проекту може подати два проекти на один календарний рік. 3.4. Проекти до громадського бюджету Іванівської ОТГ можна подавати щорічно з 15 жовтня по 15 листопада. 3.5. Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Іванівської ОТГ або у паперовому вигляді через секретаря виконкому Іванівської сільської ради та з посередництвом Старост у населених пунктах Іванівської ОТГ 3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Іванівської ОТГ. 3.7. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування. 3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування. 3.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, Проекти, які: 3.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації; 3.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів); 3.10.3. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів сільського бюджету. 4. Порядок розгляду проектів 4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює апарат Іванівської сільської ради, зокрема: 4.1.1. Секретар виконкому веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті Іванівської ОТГ. 4.1.2. Заступник сільського голови здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів. 4.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється. 4.1.4.Заступник сільського голови спільно з комісією з відбору проектів громадського бюджету аналізують проект на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості. 4.2. Заступник сільського голови спільно з комісією з відбору проектів громадського бюджету впродовж 10 календарних днів з дня отримання проекту здійснюють його аналіз та готують свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. 4.3. Якщо комісія з відбору проектів громадського бюджету заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на постійну комісію з питань планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку Іванівської сільської ради для підтвердження або відхилення зауважень комісії з відбору проектів громадського бюджету . Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту. 4.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів. 4.5. Після проведеного аналізу всіх проектів секретар виконкому Іванівської сільської ради оприлюднює на веб-сайті Іванівської ОТГ проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки комісії з відбору проектів громадського бюджету та постійної комісії Іванівської сільської ради. 4.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються. 5. Організація голосування 5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Іванівської ОТГ“, а також у пунктах для голосування, що будуть облаштовані на території Іванівської ОТГ. 5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Іванівської ОТГ. 5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 25 листопада по 15 грудня року, який передує реалізації проектів. 5.4. Іванівська сільська рада визначає час та надає приміщення разом з відповідним обладнання для можливості презентації всіх проектів їхніми авторами. 5.5. Кожен мешканець Іванівської ОТГ, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за у кожному році. 5.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення. 5.7. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у пунктах облаштованих для голосування на території Іванівської ОТГ. 5.8. Працівники Іванівської сільської ради, Старости ОТГ надають загальну інформацію щодо громадського бюджету Іванівської ОТГ та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти. 6. Встановлення результатів та визначення переможців 6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет Іванівської ОТГ“. 6.2. Комісія з відбору проектів громадського бюджету Іванівської сільської ради та комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Іванівської ОТГ. 6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. 6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету Іванівської ОТГ на відповідний рік. 6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів. 6.6. За результати підрахунку голосів на підставі протоколу спільного засідання комісії з відбору проектів громадського бюджету Іванівської сільської ради та комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку секретар виконкому готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету Іванівської ОТГ на визначений рік до 1 грудня поточного року. 6.7. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Іванівської сільської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів сільського бюджету Іванівської ОТГ на наступний бюджетний рік. 7. Порядок звітування за результатами реалізації проектів 7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають секретарю виконкому не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи. 7.2. Секретар виконкому узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Іванівської сільської ради та/або іншому спеціалізованому веб-сайті. 8. Проведення освітньо-інформаційної кампанії 8.1. У процесі впровадження громадського бюджету Іванівської ОТГ проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи: 8.1.1. Ознайомлення мешканців Іванівської ОТГ з основними положеннями та принципами громадського бюджету Іванівської ОТГ, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів. 8.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні. 8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету Іванівської ОТГ. 8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Іванівської ОТГ та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Іванівської ОТГ. 8.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету Іванівської ОТГ позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету Іванівської ОТГ.