Оберіть вашу громаду

Скасувати

УВАГА! Голосування продовжено на новому сайті - https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/ Голоси з цього сайту буде перенесено на новий сайт. Завершено

50 000 ГРН
УВАГА! Голосування продовжено на новому сайті - https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/ Голоси з цього сайту буде перенесено на новий сайт. ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет (бюджет участі) у Дунаєвецькій міській раді 1. Визначення понять 1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у Дунаєвецькій міській раді – це частина міського бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів. 1.2. Територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані чи проживають на території Дунаєвецької міської ради, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус. 1.3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку громади та умов проживання у ньому громадян, знаходиться в межах компетенції Дунаєвецької міської ради та відповідає критерію загальної доступності жителів. Вартість проекту не повинна перевищувати 50 тис.грн. 1.4. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати шляхом голосування жителями громади кращі проекти з надісланих. 1.5. Робоча група - створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджет участі) у Дунаєвецькій міській раді, визначених цим Положенням. Робоча група складається не більше як з 15 осіб, з яких 1/3 складають представники з числа депутатів міської ради, а 2/3 – представники міської ради. 2. Загальні положення 2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел. 2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) затверджується при затвердженні міського бюджету на наступний бюджетний рік і складає 1 відсоток затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету на поточний бюджетний період (з врахуванням внесених змін) за наступним розподілом пропорційно населенню: 345 000 грн обсягу громадського бюджету спрямовується для реалізації громадського бюджету на території міста Дунаївці; 237 000 грн – на території старостинських округів: Великий Жванчик, Миньківці, Рахнівка, Залісці, Нестерівці, Зеленче, Чаньків, Січинці, Велика Побійна, Голозубинці 218 000 грн – на території старостинських округів: Мушкутинці, Лисець, Воробіївка, Вихрівка, Мала Кужелівка, Іванківці, Заставля, Ганнівка, Гірчична, Гута-Яцьковецька, Велика Кужелева, Рачинці, Сокілець, Мала Побіянка, Дем’янківці, Сивороги, Держанівка 2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) можуть бути профінансовані проекти, що відповідають напрямам: - облаштування зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків; - естетичне облаштування територій: ремонт, заміна або установка вуличних художніх інсталяцій; озеленення; декорування парків, скверів, дворів; ліквідація елементів та явищ, що негативно впливають на естетичний вигляд території; облаштування велодоріжо - ремонт і облаштування громадських приміщень, відкритих для публічного доступу; - інші суспільно-корисні соціальні проекти; 2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання має належати до земель комунальної власності. 3. Інформаційна кампанія. 3.1. Для інформування населення про можливість взяти участь в конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) проводиться інформаційна кампанія. 3.2. Відповідальним за проведення інформаційної кампанії є виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради. Інформаційна кампанія може проводитися через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення друкованої продукції та спямована на ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами фінансування проектів, інформування про результати голосування. Крім цього автори проектів з метою підтримки якомога більшої кількості громадян самостійно організовують інформаційні заходи з роз’ясненням переваг власного проекту. 4. Порядок подання пропозицій та проектів 4.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, має реєстрацію місця проживання чи місця перебування на території Дунаєвецької міської громади. Від одного автора протягом року може надійти не більше одного проекту. Проект подається автором особисто за встановленою цим Положенням формою (додаток №1); зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради dunrada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет» 4.2. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам: - проект не суперечить чинному законодавству України; - назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення; - проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат; - проект має отримати підтримку не менше 15 осіб – жителів громади (крім автора), які досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, що засвідчується відповідними підписами (додаток до додатку 1); 4.3. Пропозиції та проекти приймаються щороку, починаючи з 1 березня до 31 травня включно. 4.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: м.Дунаївці, вул..Шевченка,50 з поміткою «Громадський бюджет». 4.5. Із заповненими бланками пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті міської ради. 4.6. Автор проекту може у будь-який момент зняти свою проекту з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 4.7. Об’єднання проектів або внесення змін до них можливе лише за взаємною згодою авторів проектів. 4.8. Автор проекту або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення, метою якого є ознайомлення громадськості з представленими пропозиціями (проектами). Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. 5. Аналіз пропозицій та проектів 5.1. Секретар робочої групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в Дунаєвецькій міській раді, створеної розпорядженням міського голови (далі – Робоча група) : - перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки та веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі). - передає копію заповнених бланків проектів структурним підрозділам Дунаєвецької міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням бланку аналізу проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок к 5.2. Структурні підрозділи Дунаєвецької міської ради : - протягом 20 календарних днів з дня отримання проектів здійснюють їх аналіз; - у разі, якщо проект не міститиме достатньої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, телефоном або електронною поштою, тощо звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 календарних днів; будь-які втручання - заповняють бланк-аналіз з висновками щодо проектів; - при необхідності виступають ініціатором зустрічей з авторами проектів. 5.3. Після проведення структурними підрозділами міської ради аналізу отриманих пропозицій (проектів), секретар передає їх до робочої групи з метою відбору пропозицій (проектів), які будуть і не будуть (з поданням обґрунтованих причини відмови) виставлені на голосування. 5.4. Реєстри проектів, які допускаються до голосування, бланки-аналізи проектних пропозицій, реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (з обґрунтуванням відмови) розміщуються на офіційному сайті міської ради dunrada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет». Оприлюдненню підлягають пропозиції, подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення. 5.5. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають. 6. Голосування та підрахунок результатів. 6.1. Відбір пропозицій (проектів), які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, визначають мешканці Дунаєвецької міської територіальної громади. 6.2. Голосування проводиться на офіційному сайті міської ради dunrada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет» і триває до 1 липня. 6.3. Кожен мешканець громади може проголосувати лише1 (один) раз за 1 (одну) пропозицію (проект). 6.4. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів відбувається автоматично на сайті міської ради dunrada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет». 6.5. Проектами-переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо в результаті голосування два або більше проектів отримали однакову кількість голосів, пріоритетність визначається шляхом відкритого голосування членів робочої групи. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання робочої групи, засвідчуються підписами усіх членів робочої групи та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету. 6.6. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з переліку до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якої не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів. 6.7. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються робочою групою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості «за» та «проти» голос голови робочої групи є вирішальним. 6.8. Інформація про проекти-переможці оприлюднюється на офіційному сайті міської ради у розділі «Громадський бюджет». 7. Реалізація проектів. 7.1. Проекти, які перемогли в голосуванні виносяться на розгляд сесії Дунаєвецької міської ради. 7.2. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням Дунаєвецької міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у Дунаєвецькій міській раді. 7.3. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщуються на офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет».